Trombose

Een van de aandachtsvelden van LEO Pharma is gericht op de ondersteuning van professionele zorgverleners over de gehele wereld om potentieel levensbeperkende en levensbedreigende ziekten als trombo-embolische verschijnselen, nierziekten en oedemen te voorkomen en te behandelen.

LEO Pharma verstrekt al meer dan vijftig jaar producten voor de kritische zorgverlening aan patiënten. Sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw is onze inzet voor onderzoek naar mogelijk levensverbeterende therapieën voortdurend en met iedere nieuwe klinische mijlpaal toegenomen.

Onze expertise omvat ook uitgebreide kennis over de wijze waarop professionele zorgverleners en patiënten omgaan met levensbedreigende ziekten. Wij maken gebruik van deze kennis om geneesmiddelen te ontwikkelen die hun leven binnen de gegeven omstandigheden zo comfortabel mogelijk maken. Dit ligt ten grondslag aan de drijfkracht van ons onderzoek en de inzet van iedere medewerker van LEO Pharma.

Het luisteren naar de behoeften van professionele zorgverleners en patiënten, evenals de overdracht aan hen van de kennis van onze onderneming vormen de twee steunpilaren van onze kracht.