Trombose

LEO Pharma is één van de wereldleiders op vlak van trombotische (bloedstolsel)zorg. We voorzien in onvervulde medische behoeften waar miljoenen mensen wereldwijd baat bij hebben. We engageren ons om innovatief onderzoek te doen waarbij de behoeften van de patiënt op de eerste plaats komen. We leggen hoge ethische normen op zodanig dat we mensen met deze aandoeningen een betere kwaliteit van leven kunnen bieden.

Velen onder ons hebben een verhoogd risico op bloedstolsels in de diepere beenaders als gevolg van erfelijke factoren. Dit is te wijten aan een genetische aanleg, maar dit kan evengoed toegeschreven worden aan niet aangeboren risico’s zoals een zware chirurgische ingreep. Het optreden van bloedstolsels wordt trombose genoemd en een bloedstolsel wordt bloedprop (trombus) of bloedklonter (embolus) genoemd.

Bij LEO Pharma leggen we ons erop toe om behandelingen en oplossingen te ontwikkelen die van unieke waarde zijn voor patiënten en voor gemeenschappen over de hele wereld. Ons doel is om de levenskwaliteit van mensen met trombose, gerelateerd aan kanker, te verbeteren. In eerste instantie gaan we naar hen luisteren, om zo betere behandelmethodes te vinden en op die manier aan hun behoeften te voldoen. We weten dat het niet enkel gaat om de ziekte, maar ook om de mensen die ermee leven en de impact die dat heeft op hun dagelijks leven. We geloven dat medische zorg meer is dan afspraken, behandelingen en oplossingen.