Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

  

LEO Pharma heeft er altijd naar gestreefd als een verantwoordelijke farmaceutische onderneming op te treden en aandacht te hebben voor de maatschappij. LEO Pharma’s benadering van Corporate Social Responsibility (CSR) is gebouwd op de LEO waarden, missie en visie.


De LEO waarden, missie en visie tonen LEO medewerkers de weg hoe mensen te helpen een gezonde huid te verkrijgen.

Zij doen dit met passie en integriteit.

De LEO waarden, missie en visie leggen ons ook het beleid en de benadering op in de sleutelgebieden, die van belang zijn voor CSR waarbij we dienen na te gaan of onze zakelijke praktijken beantwoorden aan zowel de wettelijke vereisten als aan de verwachtingen van onze belanghebbenden.
 

Sociale Verantwoordelijkheid


LEO Pharma respecteert en aanvaardt de internationaal uitgevaardigde mensenrechten met inbegrip van de fundamentele arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 

Milieugebonden Verantwoordelijkheid


LEO Pharma streeft ernaar om met behulp van een programma van voortdurende verbeteringen, het effect van haar handelingen op het milieu zoveel mogelijk te verkleinen.
 

Economische Verantwoordelijkheid


LEO Pharma’s voornaamste economische bijdrage tot de maatschappij is het resultaat van haar investeringen en productie met een gepaste aandacht voor duurzame sociale, milieutechnische en economische ontwikkeling. Dit impliceert ook winst maken en belasting betalen. Op deze manier draagt LEO Pharma op een constructieve manier bij aan de economische groei van de landen waarin wij actief zijn.
 

 

Respect voor de LEO Gedragscode is voor alle medewerkers verplicht.