Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sociale Verantwoordelijkheid

LEO Pharma respecteert en aanvaardt de universele verklaring van de rechten van de mens met inbegrip van het fundamentele arbeidsrecht van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie).

 

Milieugebonden Verantwoordelijkheid

LEO Pharma streeft ernaar om een zo klein mogelijke impact op het milieu te hebben. Dit doen we door in te zetten op duurzame ontwikkeling. Onder andere op onze productiesites trachten we de CO2-uitstoot te reduceren en handhaven we gezonde milieupraktijken. Op die manier geven we mee vorm aan een duurzame toekomst voor de komende generaties. 

 

Economische Verantwoordelijkheid

LEO Pharma levert een bijdrage aan de maatschappij door de productie van geneesmiddelen en door voortdurend te investeren in nieuwe producten. Op deze manier draagt LEO Pharma bij aan de economische groei van de landen waarin zij actief is.