De LEO Stichting

LEO Pharma is volledig in eigendom van de LEO Stichting en geheel onafhankelijk van extern kapitaal. De LEO Stichting kreeg LEO Pharma volledig in eigendom in 1984 en sindsdien kenmerkt onze onderneming zich door een gestage en stabiele groei.

De LEO Stichting is een onafhankelijke particuliere instelling, die tot doel heeft de voortzetting van de LEO Pharma groep te verzekeren. Hierdoor is LEO Pharma een onderneming met een stabiel arbeidsklimaat, wat noodzakelijk is om geconcentreerd te blijven op lange termijn onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s voor geneesmiddelen en therapieën om aan onvervulde patiëntbehoeften te voldoen. 
 

 

www.leo-foundation.org