De LEO Stichting

De LEO Stichting is naast eigenaar ook de enige aandeelhouder van LEO Pharma. De belangrijkste doelstelling van deze organisatie is om de continuïteit van LEO Pharma op lange termijn te garanderen.

Bovendien biedt de LEO Stichting financiële steun aan gerenommeerde wetenschappers wereldwijd die gespecialiseerd zijn in huidonderzoek. Met het aanbieden van beurzen en onderscheidingen wil de LEO Stichting tevens een bijdrage leveren aan dermatologisch onderzoek. Alle beurzen die door de stichting worden toegekend, hebben als doel om onafhankelijk onderzoek te steunen. De LEO Stichting heeft dan ook geen enkele intellectuele eigendomsrechten op de verkregen onderzoeksresultaten.

Verder beschikt de LEO Stichting over financiële activa van ongeveer 2,5 biljard euro. Deze activa worden belegd om het bestaan van LEO Pharma te verzekeren en een verdere groei mogelijk te maken. Evenzeer wordt er in fondsen geïnvesteerd om de filantropische activiteiten van de LEO Stichting te ondersteunen.

Voor meer info, ga naar www.leo-foundation.org 

LEO Foundation - The Movie