LEO Gedragscode

Bij LEO Pharma nemen we steeds onze verantwoordelijkheid. Dit sluit aan bij één van onze kernwaarden, namelijk integriteit. Onze prestaties zijn niet alleen gebaseerd op resultaten, de manier waarop we dit resultaat behalen is cruciaal.

In de LEO code of conduct worden onze 5 kernwaarden (integriteit, klantgerichtheid, innovatie, passie en aanpassingsvermogen) omgezet in acties. Deze gedragscode stipuleert hoe LEO medewerkers geacht worden zich te gedragen op dagdagelijkse basis. Het is belangrijk dat deze richtlijnen worden nageleefd, om er zo zeker van te zijn dat het gedrag van LEO medewerkers overeenstemt met de LEO waarden en de bedrijfsstrategie.

Respect voor de LEO code of conduct is voor alle medewerkers verplicht.